COLLECTIEF ATELIER

KNEPH

Het begrip OUTSIDER is ruimer dan de aanvankelijke formuleringdoor Jean Dufubbet - Art Brut .

 

"Insider" is iemand die in het kunstcircuit zijn plek gevonden heeft.

 

"Outsider" is diegene diegne die daarbuiten staat, ook als dat en bewuste keuze is.

 

 

Het "kunnen" van de deelnemer wordt niet geforceerd, vrijheid en veiligheid binnen het atelier moet voor iederen gewaarborgd blijven.

 

Een diepgaander en persoonlijk artistiek proces is voor de kunstenaar een absolute nood geworden.

 

Binnen het atelier is het nodig om een doorstroom te voorzien voor "gevorderden" of voor nieuwkomers met een serieuze artistieke bagage of met een blokkade.

 

Dat betekent intensievere en meer individuele coaching, naast de basiswerking.

Collectief Atelier

ATELIERDAGEN: KNEPH COLLECTIEF.

 

Individuele begeleiding van kunstenaars, inhet atelier of in locu (bijv. locatieproject, uitzonderlijk aan huis, …).

 

De discipline wordt gekozen navenant de nood van het persoonlijk artistiek proces of de vraag om een techniek te verwerven. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitdrukkingskracht van

de inhoud, het experiment en het grensverleggend onderzoek. Er wordt naar gestreefd dat de kunstenaars zo autonoom mogelijk werken.

 

Voor kunstenaars die begeleiding nodig hebben wordt dit per persoon bekeken. Ateliergangers met individueel artistiek parcours hebben de mogelijkheid tot een ‘TRY OUT’. Dit is een: quasi ‘à la carte ’- formule waarin het proces zeer veel aandacht krijgt. Een toonmoment van een fase van het groeiproces hoort daar eventueel bij. Dit kan zowel het tonen zijn van een work in progress als een eindfase van een proces.

 

Soms is het een expositie met beeldwerk,soms een film, een performance, een literaire presentatie, een monoloog, een theaterstuk,…De aanpak is multidisciplinair. In overleg wordt bekeken welk medium gekozen wordt.

 

Sommige deelnemers werken experimenteel, andere werken meer inhoudelijk rond een bepaald thema of krijgen ondersteuning in een maakproces waarbij meer technische scholing nodig is. Het “kunnen” van de deelnemer wo

 

Er wordt echter ook een doorstroom te voorzien voor ‘gevorderden’, of voor nieuwkomers met een serieuze artistieke bagage. Dat betekent een intensievere en

individuelere coaching naast de basiswerking.

Copyright © All Rights Reserved

 

 

COLLECTIEF ATELIER