ATELIER

Atelier - Q.U.E.S.T.

 

 Wat? 


KNEPH werkt als een COLLECTIEF. Elke vrijdag avond ontmoeten kunstenaars elkaar in de Hangar, waar ze begeleiding krijgen om hun persoonlijk parcours vorm​ te​ geven.

Iedere actieve atelierganger groeit op eigen tempo naar een autonome verankering en engagement in de atelierwerking.


Q.U.E.S.T. is het persoonlijke artistiek parcours van een kunstenaar die zich engageert voor een artistiek proces. Zowel inhoudelijk, technisch, vormelijk .... wordt onderzocht en geëxperimenteerd welke ontwikkelingsdynamieken de motor draaiend houden.   


KNEPH opereert als een Middeleeuws atelier.

De ontwikkelingsgang van een kunstenaar voltrekt zich in  co-creatie.


Het atelier is multidisciplinair. Textielkunst, beeldhouden, schilderen, film, performance, theater, literatuur, installatiekunst, …. De discipline wordt gekozen navenant de nood van het persoonlijk artistiek proces of de vraag om een techniek te verwerven. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitdrukkingskracht van de inhoud, het experiment en het grensverleggend onderzoek. Er wordt naar gestreefd dat de kunstenaars zo autonoom mogelijk werken.

 

 Kunstenaars 

 Contact & info? 


Ilse Wijnen: 0487 24 84 05

ilse@chello.be