ATELIER

 

 

Contact en info


Ilse Wijnen: 0487 24 84 05

ilse@chello.be

 

Atelier - TRY OUT


KNEPH werkt als een COLLECTIEF. Elke vrijdag avond ontmoeten kunstenaars elkaar in de Hangar, waar ze begeleiding krijgen om hun persoonlijk parcours vorm​ te​ geven.

Iedere actieve atelierganger groeit op eigen tempo naar een autonome verankering en engagement in de atelierwerking.


TRY OUT is het persoonlijke parcours van een kunstenaar die zich engageert voor een artistiek proces. Zowel inhoudelijk, technisch, vormelijk .... wordt onderzocht en geëxperimenteerd welke ontwikkelingsdynamieken de motor draaiend houden.   


KNEPH opereert als een Middeleeuws atelier.

De ontwikkelingsgang van een kunstenaar voltrekt zich in  co-creatie.


Het atelier is multidisciplinair. Textielkunst, beeldhouden, schilderen, film, performance, theater, literatuur, installatiekunst, …. De discipline wordt gekozen navenant de nood van het persoonlijk artistiek proces of de vraag om een techniek te verwerven. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitdrukkingskracht van de inhoud, het experiment en het grensverleggend onderzoek. Er wordt naar gestreefd dat de kunstenaars zo autonoom mogelijk werken.

 

De HANGAR

 

Platte Lo straat 11

3010  Kessel Lo

 

 

 

lidmaatschap 25 euro/jaar

Alle financiele steun is welkom!

BE56 0016 3759 1988

CONTACT

 

Ilse Wijnen: 0487 24 84 05

Theo De Roey: 0476 93 14 33

ilse@chello.be

theodoor.de.roey@gmail.com

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved