PASQUA

PASQUA


In 2019 - 2020 realiseert KNEPH verschillende artistieke multidisciplinaire projecten onder de noemer PASQUA, een kunstraject waarin het oeuvre van Bruegel (renaissance) in dialoog wordt inhoudelijk behandeld met de Divina Commedia van Dante Alighieri.

= artistieke dialoog over het wereldgebeuren nu: sociaal-ethische gelijkenissen in verschillende historische perioden en onze actuele periode zoals revolutionaire innovaties en het veranderend mens-kosmosbeeld, impact van de evolutie van morele principes en van het beeld van de mens en zijn omwereld waarin besef van goed en kwaad de basis is, … De hedendaagse mens draagt beelden en concepten mee vanuit het verleden.


Tijdens de sociaal participatieve projecten ontmoeten verschillende mensen elkaar door creatie. Insiders en outsiders.NIEUW

Géza
Géza
KNEPH agenda
KNEPH agenda

CONTACT

Bestuursorgaan:

Gaetan de Moffarts

Kris Buellens

Marthe Vereertbrugghen


Dagelijkse leiding:

Douwe Rubben: 0486 62 37 04

Ilse Wijnen: 0487 24 84 05

Theo De Roey: 0476 93 14 33

ilse@chello.be

theodoor.de.roey@gmail.com

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved

De HANGAR

via

Platte Lo straat 11

3010  Kessel Lo

 

 

 

lidmaatschap 25 euro/jaar

KNEPH werkt zonder structurele ondersteuning, alle financiele steun is welkom!

BE56 0016 3759 1988