erfgoeddag

ERFGOEDDAG / De nacht


 (all dressed up and) nowhere to go 

FR

A travers cette installation éphémère pour le Kanal-Centre Pompidou à Bruxelles, Peggy Lee Cooper et KNEPH enquêtent sur les sentiments qui nous accablent ces derniers mois: solitude, aliénation, manque de contact humain ou rencontre avec le public.

Lorsque les murs qui nous entourent, deviennent une prison et que tout semble se refermer, cette boîte dans laquelle nous sommes pris au piège, cela semble plus oppressant.

Attendre. Cette attente éternelle que quelque chose arrive enfin. Attendez de remonter sur scène. Jusqu'à ce que nous rouvrions les portes. Jusqu'à ce que nous touchions à nouveau les gens qui respirent, entrons dans les théâtres et les lieux de rencontre.

 

La caravane / loge dans laquelle Peggy est enfermée devient la métaphore d'un monde immobilisé sous le dictat des mesures officielles. Un aquarium dans lequel elle est vue à travers le verre et considérée comme une décoration, mais pas comme quelque chose d'essentiel.


Cette création, organisée dans le cadre des Journées du Patrimoine, pose également la question: qu'est-ce que c’est le patrimoine belge? S'agit-il simplement de choses, de bâtiments, de peintures sans vie? Ou des êtres vivants, faits de chair et criblés d'émotions, ont-ils une vraie place aux yeux du public et de la société?


24 & 25 avril 15 h – 18 h en anglais

24 avril live stream https://www.facebook.com/fashionandlacemuseum 

NL

Middels deze ephemere installatie voor het KANAL - Centre Pompidou in Brussel onderzoeken Peggy Lee Cooper en KNEPH de gevoelens die ons de afgelopen maanden overweldigen: eenzaamheid, vervreemding, gebrek aan menselijk contact of ontmoeting met het publiek.

Wanneer de muren rondom een gevangenis worden en alles zich lijkt af te sluiten, voelt deze doos  waarin we opgesloten zitten elke dag beklemmender.

Wachten. Dit eeuwige wachten tot er eindelijk iets gebeurt. Wachten tot we weer het podium op gaan. Tot we de deuren weer openen. Tot we weer ademende mensen aanraken, de theaters en ontmoetingsplekken betreden.

 

De caravan / kleedkamer waarin Peggy opgesloten zit, wordt de metafoor van een wereld die geïmmobiliseerd is onder het dictaat van officiële maatregelen. Een aquarium waarin ze door het glas gezien wordt en beschouwd wordt als een versiering, maar niet iets als iets essentieels.

Is het een echte optreden? Emoties worden niet in beeld gebracht: angst, woede, frustratie, verwondering, verstikking, verlamming, verstomming, opsluiting ... en zeker eenzaamheid, komen voort uit een innerlijke ervaring, beleefd door iedereen.


Deze creatie, georganiseerd in het kader van de Erfgoeddagen, stelt ook de vraag: wat is het Belgische erfgoed? Zijn het gewoon levenloze dingen, gebouwen, schilderijen? Of krijgen levende wezens, gemaakt van vlees en behept met emoties, een echte plaats in de ogen van het publiek en de samenleving?

 24 & 25 April (15u–18u) @Kanal - Centre Pompidou

24 April live stream via https://www.facebook.com/fashionandlacemuseum

In het Engels.

 

Door op een knop te duwen kan de passant horen wat er in de caravan gebeurt en met stiften kan hij commentaren schrijven op de caravan / gevangenis van Peggy Lee Cooper.


Credits

creatie van Peggy Lee Cooper en KNEPH / Theodoor De Roey, Douwe Rubben en Ilse Wijnen.

accordeonist Asley Van Cauter

georganiseerd in het kader van Erfgoeddagen  Vlaanderen en Brussel, thema De Nacht


in samenwerking met KANAL - Centre Pompidou.

live stream zaterdag 24 juni:

partners: Korei (Catherine Dardenne), Masereelfonds (Koen Devisscher)

in het kader van de tentoonstelling Masculinities in het Mode & Kant Museum Brussel

https://kneph.be/externe-projecten/masculinities.html  

met steun van de Culturele Activiteitenpremie cap 006941 en cap 006949 Tu es ma petite Beukenotje 

FR

Joséphine, une marollienne de 90 ans, rêve de devenir actrice depuis sa plus tendre enfance. Et c'est ce qu'elle est: une vraie actrice. Ses professeurs étaient pour la plupart des artistes de cabaret qui avaient leur mot à dire, un peu fanfarons mais sérieux. Joséphine a pu compiler son répertoire car après la guerre, elle avait un magasin de disques à la Place du Jeu de Balle et elle jouait ses disques pour que le marché aux chiffons se transforme en un joyeux bal folkorique.

 

Elle chante et raconte.

Son histoire.

A propos du carcan social dans lequel les femmes étaient tenues et que Joséphine a sorti de façon belligérante. Elle n'a pas caché le drame que sa vie a souvent été, elle comprend le rôle du bouffon, avec un cœur en pain d'épice, qui émeut "tout le monde" avec un sourire et une larme.

Son histoire.

Sur ses peurs, le passage de fille à jeune femme et la honte qui l'entoure mais aussi la découverte du sensuel, dans l'obscurité.

Son histoire.

Mais aussi celle des femmes des Marolles. Sur la pauvreté et la façon dont les femmes essaient de gagner un peu d'argent en se prostituant pour pouvoir manger.

 


 

cabaret - chanson française

Josephine Duson (voix et narration théâtrale) et Asley Neyens (accordéon)

Réalisation KNEPH

regarde aussi https://kneph.be/externe-projecten/schuun-biesjke.html

regarde aussi https://kneph.be/externe-projecten/embrasez-vous.html

en collaboration avec Korei Guided Tours, Masereelfonds Bruxelles et Musée Art et marges Museum

 

Dimanche 25 avril

11h radio art & marges L’Aveuglette– 18h live stream fb art& marges et fb KNEPH

Gratuit - tout public

 

Le dernier week-end de l'exposition “Embrasez-vous» au Musée Art et marges Musée. Réservation visite www.artetmarges.be


NL

Josephine, een florissante Marollienne van 90 jaar, droomde er al sinds haar prille kinderjaren van om actrice te worden. En dat is ze ook. Een levensechte. Haar leermeesters waren veelal cabaretiers die hun zegje deden, een beetje zwansend maar serieus. Josephine heeft haar repertorium kunnen samenstellen doordat ze na de oorlog een elpeewinkel op de  Met had en ze haar plaatjes draaide zodat de voddenmarkt veranderde in een vrolijk volksbal.


Ze zingt en vertelt.

Haar verhaal.

Over het maatschappelijk keurslijf waarin vrouwen in het gareel gehouden werden en dat Josephine strijdlustig van zich af heeft gerukt. Ze heeft het drama dat haar leven heel dikwijls was, niet weggemoffeld, ze verstaat de rol van de nar, met een peperkoeken hart, die met een lach en een traan ‘alleman’ ontroert.

Haar verhaal.

Over haar angsten, de overgang van meisje naar jonge vrouw en de schaamte daarrond maar ook de ontdekking van het zinnelijk, in het donker.

Haar verhaal.

Maar ook van de vrouwen in de Marollen. Over de armoede en hoe vrouwen door prostitutie probeerde een centje te verdienen om te eten.


Het spektakel vindt plaats in de installatie van KNEPH  “NE ME TOUCHE PAS. TOUCHE MOI” van KNEPH in het Art et Marges Museum in de expo “Embrasez-vous / Omarm elkaar”.

https://kneph.be/externe-projecten/embrasez-vous.htmlCabaret Chanson français

Josephine Duson (zang en theater-vertelling) en Asley Neyens (accordeon)

Realisatie KNEPH:  zie ook https://kneph.be/externe-projecten/schuun-biesjke.html

i.s.m. Korei (dank aan Catherine Dardenne), i.s.m. Masereelfonds Brussel (dank aan Koen Devisscher) en Art et marges Museum Brussel (dank aan de equipe van a&m)

 

zondag 25 april / in art&marges Museum

11u radio art&marges L’ Aveuglette

15u live stream fb art & marges https://www.facebook.com/artetmarges

en fb KNEPH https://www.facebook.com/KNEPH-415610295450657 

Gratis – alle publiek


 

Wil je de tentoonstelling bezoeken? Reseveer dan je ticket op www.artetmarges.be (finissage weekend)

KNEPH i.o.v. Korei,  i.s.m. Masereel Fonds Brussel en Art et marges Museum Brus