Oh My God

Oh My God


Oh My God is geen documentaire en geen persoonlijk portret.  Het is een ‘instrument’ tot opening van het nogal beladen onderwerp: armoede.

Het onderwerp is ontzettend ruim: de jongeren zoeken zelf verder naar de onderliggende redenen, in welke wereld leven ze, wie zijn ze ....


Armoede is een oud zeer waarover gereflecteerd wordt: overleven in onze huidige samenleving is meer dan de dagelijkse behoeftes proberen te vervullen, de eisen en de levensstandaard zijn verstikkend, om in de actuele mensenjungle te kunnen leven is consumptie een dwingend gegeven. 


De jongerencultuur is zo specifiek en er kan gesteld worden dat uitsluiting gebeurt in alle lagen: de codes en normen vanuit de (bijna tirannieke) materiële cultuur en het angstdenken (natuur, werkvooruitzichten, …armoede) bepalen morele waarden, alsook de voorwaarden om een modern mens te zijn ….de ‘normaliteit’: wanneer zijt ge normaal? Wat we kunnen vaststellen: ge zijt niet normaal als ge geen gsm hebt, als uw kledij niet is volgens de mode uitgemaakt door de commercie, als ge niet opgeslokt zijt door consumptie en verdwazende communicatietechnologie, als ge een andere taal spreekt, als ge de erotiserende norm niet volgt (sex in alle activeitslagen ook bij jongeren), als ge morele waarden hanteert vanuit religieuze of niet-hippe normen, als ge niet onverschillig zijt,  als ge anders zijt (gevoel van zichzelf niet te kunnen zijn in zowel de sterke kanten die niet meetellen in de school of jongerenomgang als de zwakkere kanten zeg maar eigen fragiliteit), als ge niet agressief / assertief zijt (= pesten is normaal, anderen uitsluiten of veroordelen hebben is normaal), als ge gezond wilt eten, als ge geen tv kijkt ….


Dit aspect overstijgt de maatschappelijke classificatie: vierde wereld, beperkte mogelijkheden, “allochtonen”, illegalen, kinderen met leerproblematieken, ….

NIEUWS

PLAFFETIRENOEK
PLAFFETIRENOEK
Jaariverzicht 2020
Jaariverzicht 2020
AGENDA
AGENDA
TOUCHE-MOI, NE ME TOUCHE PAS
TOUCHE-MOI, NE ME TOUCHE PAS
Masculinities
Masculinities
Géza
Géza
Rik Van Schil
Rik Van Schil

De HANGAR
via: Platte Lo straat 11,

3010  Kessel Lo

 

lidmaatschap 25 euro/jaar

KNEPH werkt zonder
structurele ondersteuning,


Alle financiële steun is welkom!

BE56 0016 3759 1988


Steun ons gratis door uw online aankopen te doen via 

https://www.trooper.be/kneph

CONTACT

Bestuursorgaan:

Gaetan de Moffarts

Kris Buellens

Marthe Vereertbrugghen


Dagelijkse leiding:

Douwe Rubben: 0486 62 37 04

Ilse Wijnen: 0487 24 84 05

Theo De Roey: 0476 93 14 33

ilse@chello.be

theodoor.de.roey@gmail.com 

Copyright

© All Rights Reserved