SESAMÉ

SESAME

Zeven kunstenaar-gevangenen en KNEPH i.s.m. CAW Anne Verbraeken realiseerden in Leuven Centraal vier grote schilderijwanden voor vier kleine oude cellen waar
sinds corona virtueel bezoek werd toegelaten.
Functioneel aspect van dit project is: de aankleding van de lege ruimten, de akoestiek bevorderen maar vooral inspiratie
kunnen bieden aan de sprekers in het kader van verbetering van affectieve contacten tussen gevangenen en de
buitenwereld.

De onderwerpen, verwerkt in de schilderijen, vertellen over levensvragen, verlangens, droombeelden ….. en kunnen inspirerend zijn voor de gesprekken.


De verhalen, zowel de documentaire duiding als de fabulaties, begeleiden de geschilderde beelden met sterke inhoud.


SESAME betekent in deze context niet zozeer een ontsnappingsplan ontwerpen om de grot te openen en te vluchten, zoalls gekend uit de avonturenverhalen van de rovers rond Ali Baba. SESAME is het openen van een ontmoeting: door een waar gesprek en in elkaars ogen te kijken, duikelen in het innerlijk veld van de ander, van elkaar, van het alles.

De kleine commentaarschilderijtjes gaan in dialoog met het ccentrale paneel (voor meer uitleg klik op 'more info' voor het SESAME document).

 

Newton, I will never sleep under an apple tree again

Hawking, Greatest achievement of 13,8B years of EVOLUTION

Leonardo Da Vinci, Let there be Light to reflect Reality

Dawkins, Spinoza is my God, Brief Candle in the Dark

 

Galilei, Champion of Enlightment

Gandhi, When Darkness takes over, just light it

Marie Currie, Genius is not in Gender

Einstein, Everything is movement

NEBULA

Dit schilderijenensemble gaat overmagisch-logisch empirisch wetenschappelijk denken.

De moderne mens en de kosmos!

De mens probeert zichzelf en de kosmos tebegrijpen. Niet alles is te verklaren vanuit oorzaak en gevolg.

Hoe rationeel is de mens?  Er wordt beweerddat wat de mens “mens” maakt zijn (zelf)bewustzijn is. Een mens kan redenerenmet zijn brein, kan logische conclusies trekken, kan op een empirischewetenschappelijke manier fenomenen ontraadselen, heeft een moreelbesef en heefteen vrije wil, kan de natuur omvormen en gebruiken, spreekt een taal, kandoelgericht handelen ….

Hoe irrationeel is de mens? Denken en handelenvanuit intuïtie, gevoelens, ervaringen, verbondenheid met alles wat onsomringt, …. En nietop basis van feiten en kennis. Dit wordt dikwijls als eengebrek aan objectiviteit gezien. Maar de kracht van fantasie en van magischdenken is zeer belangrijk.

 

De schilder ZB is een professionele FantasyArtist, digitale kunstenaar.

Hij zet Gandhi in de lijst van empirischewetenschappers! ZB pleit voor een open geest zoals Gandhi die politiek bedrijftzeggende dat hij in zich alle wereldreligies integreert. Kennis is niet genoeg.Wijsheid en kritische zin hebben we nodig om de crisis van de aarde om tekeren.

 Commentaarschilderijen vanuit de basisfilosofie van de (Franse) Revolutie: Liberté, Fraternité en Egalité.

(voor meer uitleg klik op 'more info' voor het SESAME document)

AU CHARBON!

Gods handen / Jutitstia zitten vast in deIJstijden. En wij zijn erin vastgevroren.

Het falen van de democratie blijkt in demeervoudige crisis van onze samenleving en van de aarde. Er is nog altijduitbuiting, armoede, ongelijkheid, oorlog, …. De vooruitsgangsgedachte eist eenzware tol. We kunnen de aarde niet blijven uitbuiten. De universelemensenrechten worden niet altijd gerespecteerd. De juridische instelling isverouderd ondanks nieuwe inzichten. Sinds de neolitische revolutie is eenmisdadiger een ordeverstoorder van een systeem en werd een strafbehandelinguitgewerkt: verbanning, opsluiting, werkkamp, doodstraf, geldelijke boete…..Maar de levensloop van een daadpleger heeft dikwijls al voorbestemdheid inzich omdat compassie, zorg, respect, liefde dikwijls al vermorzeld waren. 

De gevangenen, maar eigelijk de -gehelemensheid, zit vast in het ijs. De opwarming van onze planeet is apocalyptisch.Laat het beeld van Vrouwe Justitia en Lady Liberty ons hieruit wegleiden.

Wat is goed en kwaad?

Tijd voor reflectie.

Commentaarschilderijen 

links: het kanarievogeltje worrdt vrij gelaten

rechts: fantasie helpt om te overleven

(voor meer uitleg klik op 'more info' voor het SESAME document)

SESAME

Kleur en Licht zijn levensnoodzaleklijk. Voor iedereen die in de miserie zit.


De commentaarschilderijtjes vertellen over hoe de schilders hun eigen dieren binnenin zien.

IS THIS WHO WE ARE? OR WHAT WE FEEL INSIDE?

De mens in ons – Het dier in ons / Zijn wemenselijk - Zijn we dierlijk?

Wie zijn we?

Criminelen zijn geen mensen meer voor anderen.Maar dat is niet zo. Onze eigen blik kan zelf ook niet meer ontwaren wie wezijn.

De 7 kunstenaars nemen een op-mijn-gemak-poseaan. Zonder oordeelsbeladen blik.

De dierenkoppen tonen hoe de schilders zichvanbinnen voelen, wat niet ‘gezien’ wordt of wat ze verstoppen.