madeLAINE

madeLAINE

 Kader 

 Ontstaan van madeLAINE 

DE WOLLEN OERMOEDER (2011-2012)

Een wollen skulptuur gecreëerd door vrouwen van Dar-al-Amal in Molenbeek voor de expo Kicking & Alive / project rond burgerschap en stedelijkheid.

Meer info in pdf:

Toonmoment 1: BELvue MUSEUM BRUSSEL 2011

ZIJ DIE HET LEVEN DRAAGT (tekst catalogus Kicking & Alive)


In de expo Kicking & Alive met forumfunctie over burgerschap konden de stemmen van vrouwen – moeders, meisjes, zussen –niet ontbreken.

Bij een eerste ontmoeting lag het onderwerp al meteen op tafel, tussen de bolletjes wol en de zoete koeken en muntthee.

De analyse van de fundamentele betekenis van het stadhuis (van Brussel en in het algemeen) drong onmiddellijk door tot in de inhoudelijke fundamenten van burgerschap: een goede burger is een  een goed mens.

 

Vlotjes keuvelend kwamen essentiële bedenkingen naar boven.Een mens kan overleven door in groepsverband in de behoeften te voorzien. Natuurlijk gaat dat over concrete noden, maar ook over het doorgeven van morele, culturele en emotionele waarden die de voorwaarden vormen om op een constructieve en menselijke manier samen te leven. Een hartverwarmende uitwisseling over de rol van de vrouw hierbij opent de registers van het menselijk bestaan. Heden, verleden en toekomst vloeien samen in een eeuwenoud beeld van de oermoeder, het beginsel van het leven. Zij, die zoals de Aarde leven schenkt en het verzorgt, genereus haar vruchten aan ons schenkt.

 

Zij die zorgt en ethische waarden doorgeeft. Op-voeding en cultuur, respect, ekologie … burgerschap als respectvol nabuurschap zijn thema’s die onvermijdelijk met de vrouw verbonden zijn. Ook politieke bedenkingen kwamen naar boven: wereldvrede, gerechtigheid voor iedereen, gelijkheid tussen de verschillende religies, inspraak in beleidskeuzen. De vrouwen zijn er van overtuigd dat iedereen de kans moet hebben om miserabele situaties te keren in een positieve en stimulerende leefomgeving. Door solidariteit, door een positief zelfbeeld en geloof in eigen kwaliteiten, door een gastvrijheid, door een veilige plek, … en vooral door ouderlijke affectie.

  

De transformerende vrouwelijke krachten overtreffen de biologische procreatie. Vruchtbaarheid is meer dan het fysieke dragen van een kind in de moederschoot, het is de geestelijke capaciteit tot verandering, tot beweging.


 madeLAINE-goes-round 

1. TAKKEWIJF atelier (sept-dec 2013-2014)

Kinder kunstatelier LUPUS/a 'Ik ben EEN TAKKEWIJF 'ism TEXTIELLAB


Sprokkelen was eeuwenlang een erkende activiteit van oude vrouwen. Takkewijven zijn wijze vrouwen, van oudsher geven ze diepe kennis door. Takkewijven breken geen takken af, ze rapen op wat de grond is gevallen en bundelden het om het op hun rug er vuur mee te stoken.

In Europa in de XIXde eeuw werd het sprokkelen verboden door de grootgrondbezitters ten gevolge van de gestegen marktwaarde van stookhout voor de  industriële gemechaniseerde bedrijven. De sprokkelaarsters / takkenwijven werden gecriminaliseerd. Ze werden marginaal en als ketters beschouwd, ze waren lastig.


Tijdens de ateliers werd geexperimenteerd met huidaspecten van materiaal, borduursteken, tuften en weven.... Er werd samen met takken een groot lichaam gemaakt (metalen kegelvorm= hoorn des overvloeds = natuur geen bezit kan zijn van enkelen). 


Meer info in pdf:

2. FESTIVAL RESPECT toonmoment (25 nov 2013)

Thema van het Festival van de Gelijke Kansen 2013 “Respect voor jong & oud”. Uitwisselingen tussen generaties staan van 8 tot 25 november centraal in Brussel. Het zijn de parallellen en verschillen tussen gene­raties die het leven in Brussel zo interessant maken.

Het madeLAINEproject biedt de kans om over dit generatie te reflecteren vanuit de genderfocus

Meer info in pdf:

3. DE OUDE MOEDER DIE ZINGT atelier  (sept-dec 2013-2014)

In opdracht van de Integatiedienst Machelen, onder impuls van Annelies Baes, start KNEPH met de kleuters van de Sterrenhemel wekelijkse ateliers ‘Nederlandse taalverwerving via kunstbeleving’ op. Meer dan de helft van de scholieren zijn anderstalig.


madeLAINE bleek een uitstekende opstartactiviteit: het eerste trimester 2013-2014 werd het moederthema de rode draad i.s.m. TEXTIELLAB.

Het scheppingsverhaal van Mutumbi, het Aardvarken: hoe de Oude Moeder zingend de eerste  mensen uit klei kneedt. 

Oude Moeder, ik hoor u roepen

Oude Moeder, ik hoor u zingen

Oude Moeder, ik hoor u lachen

Oude Moeder, ik proef uw tranen


Meer info in pdf:

4. ABUNDANTE atelier  (okt 2013-...)

Een groep vrouwen, ABUBDANTE, in het atelier KNEPH werken aan individuele artistieke realisaties vanuit hun eigen vrouwenbeeld en onderzoek van vrouwzijn.

KNEPH DUET : Insiders worden gekoppeld aan outsiders. Outsiders uit het KNEPHatelier kunnen een aantal kunstenaars deelnemen.


 • KAUNAKE / Monique Brunet

 • I'm not an animal / Isabeel Van De leest
 • Wariot woman / Cacilda Cardoso Quaglia

 • Tartelette / Daniëlla Chevalier

 • FLOWER NIPPLE / Lola

 • BESAME / Annelies Bosmans

 • BOOMVROUW/ Lore De Wit

 • Overgang / Rika

5. CHAMP BRODé toonmoment in Art et Marges (dec 2013)

Borduren: een raar idee, die oubollige taal van een intieme, vrouwelijke wereld waarin de tijd zich uitrekt… Een mooi idee, die hedendaagse benaderingen die op zoek gaan naar het  poëtisch gefluister, de draad die hen kan betoveren… Kunstenaars uit de insider- en outsiderwereld borduren erop los en voeren ons mee, ver weg van het wat ouderwetse beeld dat men meestal heeft van deze expressievorm.


Zij, de Wollen Oermoeder, verschijnt in de expo ‘CHAMP BRODé/ Geborduurd veld' , geflankeerd door kersverse sculpturen, de zusters van de Wollen Oermoeder, die gecrëeerd werden terwijl ze op tournee ging

 • TAKKEWIJF • DE OUDE MOEDER DIE ZINGT
 • ABUNDANTE
Tijdens de slotavond van de Brusselse Musea verzorgt KNEPH een artistieke publieksinterventie.

 1. schrijven van een intieme tekst bij het werk van Jill Galienni


 2. mogelijkheid tot interactie door aanhechting van een eigen borduursel (tekst) aan de mantel van de Wollen Oermoeder.


Meer info in pdf:

6. BUITENSPORIG, kunstroute Holsbeek toonmoment (11, 12 okt 2014)

De Kunstroute Groot Holsbeek is onderdeel van een uitgebreid cultuurweekend en is één van de oudste expo-initiatieven in Vlaanderen met als doel lokale kunstenaars een kans te bieden naar buiten te komen. De gemeenteraad wilde dit zuurstof geven en vroeg aan Ilse Wijnen (KNEPH) om als curator het gebeuren een nieuwe koers te geven. De titel, BUITENSPORIG,  toont de intenties van deze editie kunstroute Holsbeek 2014


The Golden Rock is een voormalig kitcherig rendez-vous-hotel in Costa Brava stijl. Het leegstaand pand, The Golden Rock, is opgekocht door de Wissel en wordt verbouwd voor het begeleidingsinitiatief /Bijzondere Jeugdbijstand voor adolescente meisjes tussen 14 en 18 jaar.


De aanwezigheid van die vrijwilligsters, in de verlaten en gore kamers, was de aanzet tot de beslissing om in deze buitenlocatie het madeLAINE-project te installeren. Veel van die meisjes zitten in de prostitutie. Een hallucinant grotinterieur, in dit doofhofgebouw met slecht nagemaakte Erosengelen, ingemetseld in stucco gouden en roze golfreliëfplafonds, met spiegel –en rotskamers en schamper verlichte lusthofbedden streek de weelderige Wollen Oermoeder neer samen met haar Zusters de madeLAINEs en andere vrouwenbeelden van gastkunstenaars.

 

Dit oord is de uitgelezen plaats om te reflecteren over het vrouwenbeeld en door te focussen op dit onderwerp ondersteunt madeLAINE de doelstelling van de SWITCH om meisjes die in zo’n moeilijke situatie tercht komen te begeleiden hun plekje in onze wereld te vinden.


7. POWER & PLAY, summer of photography BOZAR toonmoment en atelier (2014)

Power & Playwandeling  ‘Vrouwentongen’

in het kader van Summer of Photography 2014

Zondag 29 juni en zondag 24 augustus,telkens van 11 tot 13u


Een wandeling vertrekkend vanuit BOZAR via De Centrale for contemporary Art naar De Markten, met onderweg duiding over enkele markante vrouwen in Brussel.

Begeleiding Ilse Wijnen voor  korei

 

8.  meerVROUWEN, FAMEUS toonmoment (2015)

meerVROUWEN is een muzikaal sprookje.

auteur en vertelster MEERvrouw Brigitte Bollen

andere MEERvrouwen Marie-Anne Jacques (stem zeemeermin) en Ilse Wijnen (stem Godin)

zangcoach Marthe Vereertbrugghen

Kristel Vanhoven MEERvrouw: geluid

liederen: Els Cuypers / SINGING VILLAGE / SONGLINES en Oh bruit doux van Paul Verlaine / Christian LegrosmadeLAINE is een artistiek project in verschillende fasen. Het actuele beeld van de/een vrouw, het zelfbeeld, vrouwelijkheid, vrouwen in de wereld nu, vrouw en actualiteit zoals globalisering …, de blik van de vrouw op haar eigen identiteit en wezenheid, de blik van de ander en hoe dit evolueert … 


De Wollen Oermoeder gaat op tournee en waar ze zich toont worden ter plekke door verschillende groepen eigen creaties gemaakt. Dit zijn de zusters van de Wollen Oermoeders, de madeLAINEs. Formaat, inhoud, werkwijze … kunnen telkens anders zijn. Textiel blijft wel een belangrijke factor qua beeldend materiaal maar dit wordt op een  hedendaagse manier aangepakt. Ze verschijnt samen met haar zusters: toonmomenten, deelname aan evenementen, exposities ….

 

Round about the garden,

round and round the yard and,

round and round we go …

Meer info in pdf:

Toonmoment 2: ENTERFESTIVAL 2012 GENT


Bij de opening in Gent speelde The International Theatre of the Oppressed (methode Boal) ‘Roodkapje en de Wolf’ bij het grote vrouwenbeeld. De rollen werden dramaturgisch omgewisseld en de lijnen werden getrokken naar de actualiteit van onze moderne samenleving.


In het Wollen Oermoederbeeld werden het zelfbeelden van de deelnemende vrouwen en de visie op de rol van de vrouw in onze samenleving verwerkt. De discussie werd ingezet over hoe afwijkend en anders de vrouwen die de skulptuur realiseerden  hun vrouwzijn ervaren dan wat agelijks in  reclameblaadjes, op televisie …etc te zien is. Mollig is ook mooi omdat het de binnenkant weerspiegelt van een goedaardige inborst.

In de film worden beelden verwerkt over moederschap, wordt het westAAers ideaalbeeld getoetst aan het schoonheidsideaal van de Arabische vrouw in de wereld, wordt de verbintenis gemaakt met de prehistorische oermoeders ….als een vraag tot zelfonderzoek, niet als een oordeel.


9. CONTRAPOIDS, zomerstage BOZAR atelier en toonmoment (2015)

In 2015 gonst de zomer in BOZAR: Belgische Mode en Pascale Marthine Tayou, twee parcours naast elkaar.

De Belgische mode-ontwerpers profileren zich als kunstenaars: hun creaties zijn kunstobjecten, mode is een discipline die gedoceerd wordt in kunstscholen ... ze zijn hedendaagse kunstenaars, non-conformistisch, die zich inplanten in de wereld en daar hun repliek op geven. En toch blijft het Belgische modewereldje niet gespaard van de ‘typische’ glamour-catwalks, het ruige kapitalisme van de mode-industrie, het dictaat van de normerende beeldvorming .... de anorexische modellen met bleek-ziekelijke gelaatsuitdrukkingen, de agressieve houding en hautaine blik ....


De Wollen Oermoeder strijkt neer tussen de ingang van de expo’s en de STUDIOS. Kinderen (5-13 jaar)en voorbijgangers werken aan een groeiende beeld-installatie gedurende de 4 stageweken van de zomer 2015.
De DRAAD is het bindende thema: verknoping, vervlechting, verweving ....


 • week 1
 • week 2
 • week 3
 • week 4

10. Abens wenn ich slafe geh atelier (2015 - 2017)

       inbedding in KREIS UND LINIE theaterproject Willighe Gevanckenis en KNEPH 


Enkele bewoners van de Alvinnenberg engageerden zich als performer in de Lichaamsgroep van de theaterbeleving Kreis und Linie. Een theaterproject rond de toverberg van Thomas Mann. Paralel ondernam KNEPH een beeldend traject VARASHEGY.


Zo verbleef de Wollen Oermoeder in de beeldend traject ook op de Alvinnenberg. Ze kwam als troosteres, de thema's uit de toverberg als sterven, lijden en afscheid  werden zo verdiept. In ateliers kregen de dekens van de voorstelling Kreis und Linie navelgaten en werden afgeboord. Zeven schilderijlakens werden genaaid: wit op wit zoals de sneeuw, zoals ziekenhuisbeddengoed, ….


‘Abends wenn ich schlafen geh’ is een oud Duits slaapliedje. Engelbert Humperdinck bewerkte het tot een duet voor de opera Hänsel und Gretl. De kinderen zijn achtergelaten in het gevaarlijke bos. Ze kruipen dicht tegen elkaar aan om warm te krijgen. De engelen dekken hen toe.

 

De deur stond open en rond de tafels schaarden zich sympathisanten. Tijdens de naaikransen werd gelachen en gezongen, en met de draden versmolten de eigen verhalen zich, woordenloos, in wonderlijke sneeuwlandschappen.toonmoment 1: AMATEURAMA schouwburg Leuven (22 - 24 april 2016)


toonmoment 2 YOUtopia  Tweebronnen Leuven 23 jan - 26 feb 2017)

toonmoment 3: AMATEURAMA predikherenkerk Leuven (22-23 april 2017)


11. EXPO FEMMES toonmoment en atelier (7-27 maart 2017)

Ans persoons (Schepen van stedenbouw en openbare gebouwen): "Deze middag had ik de geweldige eer om de expo Buurtborduurwerk – Rumeur de Femmes te openen, helemaal samengesteld en gecreëerd door vrouwen uit de Bockstaelwijk, onder begeleiding van kunstenares Ilse Wijnen.

Via de vele (prachtige!) artistieke projecten spreken de vrouwen over hun wijk, hun stad, over relaties en achtergrond, over zichzelf, hun heden, toekomst en verleden. Fotografie, zang, plastische kunsten, audio en video, naaiwerk, collages … Het komt er allemaal aan bod. Voor wie zelf graag zijn creatieve ziel uitleeft, zijn er ook enkele interactieve projecten. Zo maakte ik een beeldje uit klei dat samen met andere kleintjes aan de voet van een kleurrijke, grootste oervrouw werd gezet, als een soort ode aan de kracht van de vrouw. Heel fijn!

Als vrouwen zich blijven uitdrukken, op welke manier ook, via kunst, via betogingen, via woorden of beelden, door te roepen, te zingen, te schrijven, dan kan de wereld alleen maar luisteren.

De expo kwam tot stand dankzij Bobine, Femma, Entraide Bruxelles, la Maison de la Création et la Maison de Quartier Willems met de steun van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael en is nog tot en met 27 maart te zien in de wijkantenne van Bockstael."

12. WIHORERE atelier (maart-juni 2018)

De Interculturele Denkgroep Leuven is een zelforganisatie van migranten uit de regio van de Grote Meren. Zij wil mensen met verschillende afkomst samenbrengen en allochtonen helpen de Belgische cultuur te leren kennen.


KNEPH en De Interculturele Denkgroep Leuven ontwikkelen samen een artistieke interventie voor het slotfeest YOUTOPIA. Rond de oermoeder werden berceuses gezongen door IDL, KNEPH kunstenaars en de acteurs van KreisUndLinie.

ZANG: Begeleiding Leen Van Nuland

 • de Afrikaanse berceuse WIHORERE (Ween niet, mijn kind –Burundi) wordt door de vrouwen van IDL in gemeenschappelijke zangsessies op de Alvinnenberg aangeleerd aan Parchoeur en acteurs Kreis & Liniemaar
 • de acteurs van Kreis und Linie leren een Georgisch berceuselied aan dat ze zongen in het theaterproject K&L.
 • De film ‘Abends wenn ich Schlafe geh’ gerealiseerd met de acteurs van de Alvinnenberg vertrekkend van de troostende Oermoeder (textielbeeld) leren alle zangers.  YOUTOPIA toonmoment (3 juni 2018)


  13. WEMELEN  ateliers en toonmoment (juni-juli 2019)

  WEMELEN is een participatief kunstwerk in het kader van het Bruegeljaar dat resulteerde in een landschapsinstallatie met vilt en traditonele folkmuziek, als onderdeel van het wandelparcours ‘Bruegeliaanse streken’ van P.I.G; collectief. Thema en inspiratie van de gehele expo: BRUEGEL - DUURZAAMHEID-ENERGIE.


  De ontwikkeling is een procesmatige co-creatie van:

  - muzikanten en beeldmensen via KNEPH

  - Deelnemers via Zonnelied vzw-dagondersteunning 't Eizeren Hof(Lennik)

    (activiteiten centrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking)

  - Begeleiding

            Theodoor De Roey, Ilse Wijnen en Douwe Rubben (KNEPH)

            Myriam Paridaens en Cine Touchant (PepIn-Gen)

            Jos De Braekeleer (Brabants Volksorkest


  14. KUMAZEMI ateliers en toonmoment (Kweikersparade okt 2019 - okt 2020)

  In 2020 (10 oktober) trekt de Kweikersparade door Tienen met als thema ‘Transformatie’.

  KNEPH begeleidt de Tiense Wereldvrouwen die particperen in het eerste tafereel van deze parade waarbij meerdere groepen betrokken worden. In verscheidene ateliersessies (KUMAZEMI) zal dit project vorm krijgen. De disciplines waarmee gewerkt wordt zijn à priori textiel en muziek (zang).


  Tijdens KUMAZEMI gaan we aan de slag met de Tiense Wereldvrouwen vertrekkende vanuit de Wollen Oermoeder.  Het beeld van de vrouw, van de moeder,… is een universeel archetype waarin velen zich herkennen en de sculptuur is een ideale insteek voor uitdieping van begrippen als vrouwelijkheid, zelfbeeld van de vrouw hier in het westen, mode en sluier, sensualiteit, zorg, affectie, opvoeding, levenscyclus en in dit project hoofdzakelijk transformatie.

   

  De transformerende vrouwelijke krachten overtreffen de biologische procreatie. Vruchtbaarheid is meer dan het fysieke dragen van een kind in de moederschoot, het is de geestelijke capaciteit tot verandering, tot beweging.