Platform poétik 2.0

PLATFORM POETIK 2.0 GRYOO

NL

PLATFORM POETIEK 2.0 GRYOO zomer 2021  is het vervolgproject van Platform Poétik1.0 / 2020 en kadert binnen het intergenerationeel stadsfestival Park Poétik. Het project brengt een artistieke dialoog op gang tussen verschillende kunstenaars, organisaties en publiek over vijf hedendaagse thema’s. Dit gebeurt via een groeiende kunstinstallatie in het Park Van Vorst (2) en een online interactieve poëzie-plattegrond (1).


FR

PLATFORM POETIK 2.0 GRYOO est la suite de Platform Poétik 1.0 / 2020 qui a lieu dans le cadre du festival Park Poétik avec des artistes. Le projet s’engage dans un dialogue artistique sur cinq thématiques qui reflètent les enjeux actuels. Cela se fait grâce à une installation artistique qui évolue progressivement dans le parc du Vorst (2) et une carte interactive en ligne (1).


with the support of:

De organisatie, financiering, realisatie, productie …. ligt in de handen van het filmcollectief POLYMORFILMS (asbl), kunstatelier KNEPH (vzw) en Masereelfonds. Mogelijk gemaakt door de subsidielijn staycation van VGC.

 

 (1) Online poëziekaart 

NL

Op deze archiefsite komen de Platform Poétik bomen met de gedichten en archieffilmpjes van Park Poétik die gelinkt zijn aan hetzelfde thema.

8 impactreporters legden de interventies van Park Poétik vast op een poëtische, subjectieve manier  en linken dit aan één van de boom-thema’s. 

5 dichters schreven in hun eigen taal rond 1 van deze thema’s een gedicht.


FR

Sur cet site d'archive des arbres de Bruxelles, les arbres de Platform Poétik seront accompagnés des poèmes et des films d'archives de Park Poétik liés au même thème.

8 reporters d'impact ont enregistré les interventions de Park Poétik de manière poétique et subjective et l'ont lié à l'un des thèmes de l'arbre. 

5 poètes interpréteront et écriront à leur tour un poème sur un des thèmes d'arbre dans leur langue 


CREDITS

Dichters: Majid el ouardi (Amazigh), Speak Easy (Nederland, Engels, Italiaans), Laurence Vielle en Aurélien Dony (Frans), Jan Ducheyne (Nederlands)

Impactreporters: De Maeyer Evert, Estefania Huygen, Denuwelaere Lucas, Pauwels Roland, Hussein Rassim, Sabrina Magalhães,  Hauben Ans, Timur Magomedgadzhiev, Jelle Taelsma.

 (2) groeiende kunstinstallatie 

NL

Gedurende  5 weken in de zomer van 2021 groeit een participatieve kunst installatie in de vorm van een poëziebos/ schimmelweb in het Park Van Vorst. 


FR

Pendant une période de 5 semaines, une installation artistique participative et évolutive sous la forme d'une forêt de poésie / toile de moisissure se développera dans le parc de Forest.

 Platform events 

NL

= elke vrijdag een performance aan een Arbre Poétik. Hier verbeeld een kunstenaar/ performer en een dichter 1 van de 5 hedendaagse thema’s. Daarna is er een thematische filmvertoning in de centrale Cinema Poétik.


FR

= Chaque vendredi 1 arbre / thème est mis en avant en organisant un événement autour de l’arbre (un artist visuel + un poèt), suivi par une projection d’un film qui reflète  la thématique de l’Arbre Poétik, à voir dans le Cinéma Poétik.

06/2021 Maxima

Constructie met takken en vilt

Construction avec branches de saule et feutre

cocreatie Hubbie, Zonnelied, KNEPH & andere deelnemers


PROJECTIESCHERM / ÉCRAN DE PROJECTION


Offerande à une oude chêne

cocreatie met Sara Dykmans

29/7 & 30/7 (11u - 17 u)

+ chant/zang 29/07 J'acaju


NL

De eik (en de andere bomen) in het park lijdt omdat zijn wortels samengedrukt worden in de verharde grond. Met wilgentakken willen we de boom beschermen en met ons lied hem weer kracht geven


FR

Le chêne (et les autres arbres) du parc souffre car ses racines sont comprimées dans le sol endurci. Avec des branches de saule, nous voulons protéger l'arbre et à l’aide de nos chants lui redonner de la force.

PROGRAM

30/7 Park van Vorst
20u30 Arbre Poétik
Performance by Sara Dykmans (visual artist), J’acaju (polyphonic vocals), Magid el oaurdi (poet / Tifinagh) + cocreation members


21u30 Cinema Poétik
Films: ‘ Les racines de l’eau’ / Sarah Lederman and ‘Zazen’ Estefania Huygen


PROGRAM

6/8, Park van Vorst

20u30 Arbre Poétik:

  • cocreation: Hubbie, musicians, KNEPH + Josephine,
  • Poets: SpeakEasy

21u30: Cinema Poétik


NL
In processie gaan de gekgemutste fanfarespelers en een kinderkoets met het appelboompje ‘pommeke’ naar de grasparkietennesten in de pijnbomen bovenaan het park. Ze verbinden de kronen met elkaar met kleurrijke wollen draden.


FR
Les joueurs de fanfare écervelés avec une voiture d'enfant du pommier 'pommeke' vont en procession jusqu'aux nids de perruches dans les sapins en haut du parc. Ils relient les couronnes d’arbres avec des fils de laine colorés

NL
Een opzwepende energiestroom kronkelt vanuit het ondergrondse schimmelweefsel tussen de wortels van de treurwilgen naar het bovenlicht. Als boodschapper ontvangt een boomwezen boodschappen en bidt in een oude taal.


FR
Un flux d'énergie émouvant serpente du tissu de moisissure souterrain entre les racines des saules pleureurs jusqu'à la lumière du ciel. En tant que messager, une créature arboricole reçoit des messages et prie dans une langue ancienne.

PROGRAM

13/8, Park van Vorst

20u30 Arbre Poétik:

  • Cocreation: Graziëlla Boggiano, Daniël Vandersmissen, KNEPH
  • Poet: Laurence Vieille & Aurélien Dony

21u30: Cinema Poétik:Bruxelles Sauvages by Bernard Crutzen

NL

Van oudsher zijn kunstenaars zielsbetrokken bij de omwentelende crisis die de nauur bedreigt. De wereldverbeteraars van de jaren ’60 en ’90 stelden de vraag: Kan kunst de wereld redden?
Het wordt nooit meer als daarvoor. De mens speelt een grote rol in de verandering van zijn habitat. We zijn in een transitie. Het is aan ons om de brug te bouwen tussen oud en nieuw.


FR

Depuis des temps immémoriaux, les artistes sont profondément impliqués de leur ame dans la crise pivotante qui menace notre monde. Les bienfaiteurs des années 1960 et 1990 ont posé la question suivante : l'art peut-il sauver le monde ?
Il ne sera plus jamais le même. L'homme joue un rôle important dans la modification de son habitat. Nous sommes dans une phase de transition. C'est à nous de construire le pont entre l'ancien et le nouveau.

PROGRAM

20/8, Park van Vorst

20u30 Arbre Poétik:

  • Artist: Razzak
  • Poet: Jan Ducheyne

21u30: Cinema Poétik: Meli Melo by Julian Wolf

De passage van een reus à plus tard


NL

Deze boom lijdt aan de kastanjebloedingsziekte en is stervende. Hij wordt daarom al een tijdje afgeschermd door dranghekken om wandelaars te beschermen. Park Poétik & KNEPH willen nieuw leven geven aan een reus die een historische getuige is en dreigt te verdwijnen. Daarom werken we graag samen met kunstenaar Charles Djeumou.


Charles werkt enkel met dode stammen en kapt erin om ze een nieuwe vorm van leven te geven. Hij zal dit doen door de stervende boom ter plekke te sculpteren.

De boom ziet er niet ziek uit maar wordt van binnenuit uitgehold door de schimmel. De takken dragen nog bladeren. De stam blijft staan en kan zich afleggen om nieuwe scheuten te laten schieten.

Het beeld is een boei van hoop voor de toekomst. Omdat het behoud van de natuur een absolute noodzaak is voor de hele mensheid.


FR

Cet arbre souffre d’un chancre bactérien du marronnier et est en train de mourir. C’est pourquoi il est entouré depuis quelque temps par des barrières de sécurité. Park Poétik & KNEPH veulent donner une nouvelle vie à ce géant et témoin historique aujourd’hui menacé de disparaître, en travaillant avec l’artiste Charles Djeumou.


Charles sculpte les parties mortes des troncs d’arbre afin de leur offrir une nouvelle forme de vie. Il fera cela en travaillant sur place, tout près du marronnier malade. L'arbre ne semble pas malade mais il est rongé de l'intérieur par le champignon. Les branches portent encore des feuilles. Le tronc reste debout et peut se coucher pour permettre aux nouvelles pousses de germer.

L'image est une bouée d'espoir pour l'avenir. Parce que préserver la nature est une urgence absolue pour toute l'humanité.

 Platform meetings 

NL

In samenwerking met Masereelfonds Brussel organiseren we op zondagmiddagen in augustus interactieve tweetalige lezingen waarin ingezet wordt op een klimaatrechtvaardige wereld. Dit genereert ontmoeting en reflectie.


FR

En collaboration avec Masereelfonds Brussel, nous organiserons des conférences interactives et bilingues les dimanches après-midi en août. Des discussions autour du climat et le rôle de l’être humain seront discutées et généreront  tas de réflexions et rencontres.


NL

Wildplukken was vóór de landbouwrevolutie een noodzaak want groenten kopen we nu in winkels om de hoek of oogsten we in de moestuin. Door wild te plukken eet je automatisch met de seizoenen mee en van de koude grond. Meegaan met een ervaren wildplukker is een aangename manier om meer te leren over eetbare planten in parken, plantsoenen, grachten en sloten. Dat maakt het wildplukken meteen aantrekkelijk voor de hunkerende stadsbewoner. U zult ontdekken dat er regels en wetten waar een wildplukker zich aan dient te houden; de natuur mag er geen schade van ondervinden. En je kunt genieten van de lusten van lekker wild groen terwijl de lasten aan je voorbij gaan.


Voor de landbouwrevolutie was wild plukken een noodzaak. Nu kopen we onze groenten bij de winkel op de hoek of oogsten ze uit de moestuin. Het verzamelen van wilde planten is een geweldige manier om weer in contact te komen met de seizoenen. Door met een ervaren plukker op stap te gaan, ontdekt u welke eetbare planten spontaan groeien in steden, in onze parken, tuinen, grachten en sloten. Er zijn regels om te volgen, men niet zomaar plukken waar men wil, de natuur mag er niet onder lijden.
Het gezelschap van wilde planten zal u zeker een aangename tijd bezorgen.

https://ournature.nl/leer-wildplukken-eetbare-stad/FR
Avant la révolution agricole, la cueillette sauvage était une nécessité. A présent, nous achetons nos légumes au magasin du coin ou les récoltons au potager. Cueillir des plantes sauvages est une belle façon de se reconnecter au rythme des saisons. En partant en balade avec une cueilleuse expérimentée, vous découvrirez quelles sont les plantes comestibles qui poussent spontanément en ville, dans nos parcs, jardins, canaux et fossés. Vous verrez qu’il y a des règles à respecter. On ne peut pas cueillir n’importe où et surtout, la nature ne doit pas en pâtir.
La compagnie des plantes sauvages vous réserve à coup sûr un agréable moment.

NL

Bûûmplanters is een open burgercollectief en streeft naar meer groen en biodiversiteit in Brussel. Bûûm is Brussels dialect voor boom.
Met boomplantcampagnes willen ze de Brusselaar bewust maken van het belang, de impact en positieve gevolgen van een rijke biodiversiteit in de stad.
Bomen zuiveren de lucht en helpen ons ademen.
Bomen trekken vogels aan zijn nestplaatsen.
Bomen zijn goed voor de mentale en fysieke gezondheid.
En zo zijn er nog vele gegronde redenen om boom te planten.FR

Bûûmplanters est un collectif citoyen ouvert et lutte pour plus de verdure et de biodiversité à Bruxelles. Bûûm est le dialecte bruxellois pour arbre.
Avec des campagnes de plantation d'arbres, ils veulent sensibiliser les Bruxellois à l'importance, l'impact et les conséquences positives d'une riche biodiversité dans la ville.
Les arbres purifient l'air et nous aident à respirer.
Les arbres attirent les oiseaux vers leurs sites de nidification.
Les arbres sont bons pour la santé mentale et physique.
Et il existe encore de nombreuses raisons valables de planter un arbre.


https://www.beplanet.org/nl/cs_cause/buumplanters/