So Sovereign

SO Sovereign

WIELS met Try-Out alba_Tonuso (alternatief dagcentrum voor jongeren die afhaken op school) en Polymorfilms asbl / KNEPH Theodoor De Roey, Douwe Rubben, Ilse Wijnen en Razzak El Guir


De wereld staat in brand. Protestmanifestaties overspoelen de steden over de hele wereld net zoals te zien is op het schilderij ‘De intrede van Christus in Brussel’, 1889, van James Ensor voor het eerst getoond in het Paleis voor Schone Kunsten in 1929. Jongeren onderzoeken op een kunstzinnige manier wat soevereiniteit voor henzelf kan betekenen. Hoe kunnen ze deze wereld tot een leefbare plek maken met eigen waarden waar een individu zelfbeschikking heeft en niet overgeleverd is aan een zinloos verknechtend systeem  …. ?

Een bezoek aan de expo ‘Husbandry’ van Kasper Bosmans in Wiels geven een verrijkend perspectief aan dit onderzoeksproces.

 ateliers 

 Next Generation Please