Ik ben EEN PRINTANIER

Ik ben / Je suis  PRINTANIÈRE WIELS Lentestage (NL) 

Parade collectief in filmvorm (release 10/04)

met de steun van “Culturele activiteitenpremie” CAP-009004. 

WIELS  / Lentestage 5-7 april / 15-16 mei 2021

Tweetalig NL/FR

transformatiecostumes van papier en karton - interviews met camera 


In de lente schiet alles weer in bloei. Uit de aardebodem kruipen winterslapers naar boven. Rond het moeras van WIELS komt alles tot leven.

 

Het verhaal in deze film werd aan de kinderen verteld die in WIELS de lentestage PRINTANIÈRE(s) volgden. Het is een mythische vertelling over moerassen en hun creaturen gebaseerd op een oud Iers volksverhaal en opent diepere lagen in het artistieke proces: een ecologische zienswijze over onze omgang met de aarde, een inspirerend erfgoedoverdracht, een metaforische verbeelding van hedendaagse vraagstukken ….

 

Deze stage was ingebed in de voorbereidende fase van de expo Kindermode van het Mode & Kant Museum Brussel 2022 i.s.m. KNEPH. In de stage PRINTANIÈRE werd door middel van filosofische reflectie (film) en creatie van costumes, ceremoniële kledij en kleding waardoor transformatie mogelijk is (carnaval, theater, idolen …) onder de loep genomen.
 WIELS / Stage de printemps (FR) 

Parade collectief in filmvorm (release 10/04)

met de steun van “Culturele activiteitenpremie” CAP-009004. 

__FR__

WIELS / Stage de printemps 5-7 avril / 15-16 mai 2021

Bilingue NL / FR

costumes de transformation de papier et de carton - entretiens avec caméra


Au printemps, tout recommence à fleurir. Les hibernateurs rampent du sol. Tout prend vie autour du marais WIELS.

 

L'histoire de ce film a été racontée aux enfants qui ont suivie stage du printemps PRINTANIÈRE(s) au WIELS. C'est un conte mythique de marais et de leurs créatures, qui est basé sur un vieux conte folklorique irlandais et ouvre des couches plus profondes dans le processus artistique: une vision écologique de la façon dont nous interagissons avec la terre, un transfert inspirant du patrimoine, une représentation métaphorique des enjeux contemporains ... .

 

Ce stage s'inscrivait dans la phase préparatoire de l'exposition Mode enfantine du Mode & Dentelle Muée Brussels 2022 en collaboration avec KNEPH. Dans le stage PRINTANIÈRE, la réflexion philosophique (film) et la création de costumes, vêtements de cérémonie et vêtements qui permettent la transformation (carnaval, théâtre, idoles ...) ont été examinées.
 Ateliers 

 Credits 


Filmrealisatie KNEPH
Douwe Rubben en Ilse Wijnen

Cameraman WIELS-moeras: Lucas Denuwelare en Evert De Maeyer

Voix film français: Sophie De Meyer


Realisatie/on KNEPH + WIELS: Laure Goemans, Naomi Laermans

+ enfants-kinderen / WIELSstage Bruxelles et stage kinderboerderij Pierlapont Brugge

Animatie ateliers: Ans Hauben, Sophie De Meyer , Theodoor De Roey en Ilse Wijnen

Kader: Hors les Muren parade TOMBOLOO: Margaux Fabris en Daphna Krygier

Support: Culturele activiteitenpremie CAP-009004 en Nationale Loterij/Loterie Nationale

 

remerciement spécial/ speciale dank

WIELS in het bijzonder Laure Goemans

Park Poétik


musique/muziek 

Roger Glover, Love is All

MetX BRUiTAGE (http://www.metx.be/) - Jo Zanders (De batterij / https://debatterij.be/)

The Fietchers, Swamp Music - Slithering BogBrandon Fietcher, Creepy Swamp Music - Murky Swamp

Cryo Chamber, Songs for the swamp